Nyheter

Vi har utrustat Brandkåren Attunda med radioutrustning

Laddar ...
Vi har utrustat Brandkåren Attunda med radioutrustning
Click here to view article online

Varje brandstation/distrikt består av en distriktschef, brandinspektörer, brandingenjörer samt brandgrupper. Brandkåren Attundas förbundsledning och administration är placerade på Sollentuna brandstation. Sollentuna brandstation är en heltidsstation med en styrkeledare och fem brandmän. Det är fyra skiftgrupper som turas om att bemanna stationen dygnet runt.

Brandstationen Upplands Väsby ligger i Johanneslund invigdes 1992 och är en heltidsstation där det i operativ tjänst arbetar totalt 33 heltidsbrandmän och styrkeledare. Järfälla brandstation är belägen i östra delen av Jakobsberg och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän. På brandstationen i Upplands-Bro arbetar 10 heltidsbrandmän och 24 deltidsbrandmän.

Northcom fick 2019 uppdraget att utrusta Brandkåren Attunda med en ny kommunikationsutrustningt. Northcom kunde genom en Tetralösning och terminaler från Sepura erbjuda en helhetslösning för trygg och säker kommunikation. De fick en lösning med mycket hög säkerhet och de bästa produkterna för ändamålet med unik funktionalitet och användarvänlighet.

Brandkåren Attunda använder alla sin utrustning i Rakel som är ett så kallat ”Public Safety”- nät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Som handterminaler använder Brandkåren Attunda Sepura SC20 och SC21, för närvarande ca 110 handterminaler. I de fyrtiotal fordon de har sitter mobilstationen Sepura SRG3900. Insatsledare och annan personal kan under en utryckning använda fler handterminaler för olika ändamål och apparaterna kan märkas upp med färgkodade skal.
När det gäller andra tillbehör använder man framförallt monofoner från Sepura och tillbehör kopplade med Hirosekontakter. Man använder även rökdykarutrusning från Interspiro.

Interspiros Spirocom BT kommunicerar trådlöst med Sepura via Bluetooth®. Med Bluetooth-tekniken säkerställs en robust och säker anslutning utan att några sladdar eller radioadaptrar behövs. Spirocom BT har funktioner för Team talk (gruppkommunikation) och PTT-kommunikation med trådlös överföring av ljudet till radion. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.

Den trådlösa anslutningen gör det nu också enklare att bära utrustningen ihop med kemdräkter vid krävande insatser, radion kan bäras säkert under kemdräkten. PTT och volym styrs direkt från Spirocom med tydliga knappar.

"Vi tackar Brandkåren Attunda för förtroendet att få leverera kommunikationsutrustning till deras kritiska verksamhet. Med Interspiros trådlösa kommunikationsutrustning får personalen maximal rörelsefrihet under krävande arbetsinsatser”, Mattias Hellström, Key Account Manager/Area Manager, Northcom

 

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. I Brandkåren Attunda ingår sju brandstationer. Fyra heltidsstationer i Järfälla, Märsta, Sollentuna och Upplands-Väsby samt tre deltidsstationer i Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro.