Nyheter

Vi har levererat ett DAMM-system till ESS i Lund

Laddar ...
Vi har levererat ett DAMM-system till ESS i Lund
Click here to view article online

Tillsammans med vår samarbetspartner Mic Nordic har vi varit med och tagit fram en stabil och pålitlig kommunikationsplattform i en mycket komplex anläggning hos ESS i Lund. 

Visionen bakom European Spallation Source (ESS) är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott inom forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atomär och molekylär nivå. Det är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag. Från och med 2027 kommer forskare från hela världen att bedriva forskning vid ESS för att möta några av vår tids viktigaste samhällsutmaningar.

När ESS kontaktade MIC Nordic 2016 fick de först ta ställning till vad som skulle förväntas av en helhetslösning. I nära samarbete med ESS skapade de en teknisk kravspecifikation, baserad på definierade användarscenarier från ESS. De insåg snart att de stod inför en komplex utmaning.
ESS är en stor anläggning – den omfattar 95 000 kvadratmeter – med en komplicerad arkitektur och med väsentliga delar under jord. Bara det utgör en utmaning när det kommer till mobiltäckning. Dessutom kommer ESS-personal att arbeta här tillsammans med gästforskare och andra besökare – alla med olika behov av att kommunicera inom anläggningen.Av säkerhetsskäl måste dessutom räddningstjänsten och andra blåljusmyndigheter kunna kommunicera i hela ESS-anläggningen.

I nära samarbete med Mic Nordic och ESS kom vi tillsammans fram till att vid en nödsituation skulle ESS behöva ett kritiskt kommunikationssystem, RAKEL, och räddningstjänsten en rökdykarradio. För att säkerställa personalens behov av robust röstkommunikation föll valet på ett privat Tetra-system, DAMM, levererat av Northcom. Naturligtvis behöver ESS även mobilkommunikation för GSM och LTE. Detta löstes med off-air-repeaters för Telia och Tre samt en basstation för ESS:s överenskomna operatör Telenor (Net4Mobility). Detta resulterade i en teknisk beskrivning för all trådlös kommunikation som skulle implementeras i ESS-anläggningarna. Systemet innehåller ett bredbandspassivt distribuerat antennsystem i varje fastighet, DAS, som matas av 14 digitala 4-bands fjärrkontroller från Bird.

Systemet är nu i drift och vi kan se att de olika radioteknologierna samverkar väl i anläggningen, med hög tillförlitlighet och prestanda. ESS-personal och besökare kan kommunicera oberoende av operatör, räddningstjänsten har full tillgång till sina nödsystem medan ESS har egna system för drift och underhåll.

Vi är mycket glada över att vara en del av ESS-projektet tillsammans med Mic Nordic och stolta över den lösning vi tillsammans har kunnat leverera.

 

European Spallation Source (ESS) är ett European Research Infrastructure Consortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Deras vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, möjliggöra vetenskapliga genombrott inom forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö. 
ESS är för närvarande under uppbyggnad i Lund, Sverige, och Data Management and Software Center (DMSC) är baserat i Köpenhamn, Danmark. Den internationella inriktningen av ESS syns i hela organisationen. Den Lundabaserade personalen omfattar nu anställda från närmare 50 olika nationer.