Nyheter

Flera transportbolag väljer TETRA

Laddar ...
Flera transportbolag väljer TETRA
Click here to view article online

Många transportbolag runt om i världen sitter idag i föråldrade kommunikationssystem och när ett systemskifte är aktuellt väljer 9 av 10 TETRA som kommunikationsplattform.

TETRA-teknolog passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att TETRA från början var tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för Polis, brand, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter sina behov samt den höga ljudkvalitet är bara några fördelar och förklaringar på varför transportbolagen väljer TETRA som kommunikationsbärare. En annan viktig funktion är att systemet själv håller ordning på ledig kapacitet och fördelar samtalen till lediga basstationer.

Det finns i Sverige både privata TETRA-nät samt ett nationellt ”Public Safety”-nät kallat Rakel. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

I Göteborgs finns ett av de första TETRA-nät som drivs av Göteborgs stad för spårvagn och busstrafik. I samtliga bussar och spårvagnar som går i nätet sitter det Sepura TETRA-terminaler monterade. Totalt är det ca 1000 stycken terminaler i drift i Göteborgsnätet.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har byggt upp två TETRA-nät som täcker Storstockholm med omnejd. I den senaste installationen som gäller tunnelbanan samt alla tåg har SL valt Sepura som terminal.

Umeå valde också att bygga ett eget Tetranät för sina stadsbussar. I detta system har man även byggt in en intelligent logik för att enkelt kunna anropa bussar som går vissa linjer eller turer. Detta TETRA-system levererades av Swedish Radio Supply AB där samtliga terminaler är Sepuraterminaler.

Utöver dessa har flertalet kollektivtrafikbolag i Sverige visat stort intresse att gå in i Rakel där två redan påbörjat tester och kör pilotprojekt. Båda bolagen har valt Sepuraterminaler för sina pilotprojekt.

Engelska bolaget Sepura med huvudkontor i Cambridge är marknadsledare av terminaler för Tetra i världen. Samtliga terminaler tillverkas i Europa och håller extremt hög kvalitet vilket givetvis är otroligt viktigt för denna typ av kunder. I Sverige har förutom flertalet transportbolag även Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Försvarsmakten med flera valt Swedish Radio Supply som leverantör och Sepura som terminal.