Nyheter

Green Cargo använder ett digitalt radiosystem

Laddar ...
Green Cargo använder ett digitalt radiosystem
Click here to view article online

Tågrangering har länge varit en verksamhet som kräver mycket radiotrafik och kravet på ett säkert och pålitligt kommunikationssystem är mycket stort. Green Cargo har sedan lång tid tillbaka använt ett analogt Icomsystem men har succesivt ersatt detta med ett digitalt radiosystem från Hytera.


Vi har under flera år arbetat med implementeringen av det nya radiosytemet för Green Cargo och arbetet har skett i flera steg. Till en början var det mest aktuta att att byta ut manöverpanelen så det gjordes först. Därefter startades ett separat projekt med att skifta över till DMR och att få med alla specialfunktioner, samt lite nytt som t ex positionering.

Det nya manöversystemet skulle kunna hantera det gamla analoga systemet, men också kunna uppdateras för det nya digitala. I dagsläget har varje bangård 4-5 radiokanaler för olika uppgifter som ska kunna monitoreras samtidigt från manöverpanelen och sändas på en och en, eller i grupp. Förutom det finns specialfunktioner för signal vid backning av tåg, nödlarm och inloggning på vissa kanaler. Mimer SoftRadio har den flexibilitet som krävs.

Tillsammans med LS Elektronik tog vi fram en version som hanterar de specialfunktioner som Green Cargo behöver för att underlätta handhavandet. Trots att den nya manöverpanelen består av en pekskärmsdator med mjukvara istället för den gamla med knappar och lampor, så är de så lika i handhavande att operatörerna lär sig användningen på några minuter. Manöverpanelen har förutom svanhalsmikrofonen också fått en lur som kan användas både för radiosamtal och för telefonsamtal över SIP.
Den SIP-telefon som stått bredvid radiomanövern kan därmed också plockas bort. Tidigare gick ett antal mångtrådiga kablage mellan radiorack och manöverpanel. I den nya lösningen går endast en standard TP-kabel för data däremellan, eftersom även allt ljud är digitaliserat. Det är också möjligt att ansluta flera manöverpaneler parallellt, både lokalt och fjärrstyrt.

Som handterminal valde Green Cargo Hyteras digitala PD985 med anpassad mjukvara för att fungera i järnvägsmiljö, backsignalering mm.
Förutom radion använder man Peltor ProTac XPI hörselkåpor med inbyggd Bluetooth. Headsetet är utrustat med nivåberoende mikrofoner för att fånga upp omgivningsljud. Detta ger möjlighet att kommunicera med kollegor på nära håll i bullriga miljöer, utan att riskera att skada hörseln.

Green Cargo bedriver för närvande sin verksamhet på ett fyrtiotal orter i Sverige, vid varje ort kan fler stationer finnas. Antal orter och stationer kan skifta beroende på upphandlingar och många gånger är man beroende av större kunder på orten för att kunna bedriva lönsam verksamhet. Några av Green Cargos större kunder är SSAB, Volvo och IKEA. Man bedriver i huvudsak verksamheten inom Sverige men transporterar även gods över landsgränsen till Norge och Danmark.

Nästa ort på tur med övergången till det nya systemt är Norrköping där man drar igång arbetet den 12 januari. Därefter följer Ånge i Västernorrland och här kommer man starta arbetet under första delen av 2022. Man räknar med att samtliga orter i Sverige skall vara driftsatta och helt klara under 2024.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I nätverket trafikerar Green Cargo 300 platser i Sverige och Norge och med partners når man hela Europa. Det skapades den 1 januari 2001 ur SJ Gods och blev ett statligt aktiebolag. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på ca 4,2 miljarder SEK.