Nyheter

Holmen Paper väljer en Tetralösning

Laddar ...
Holmen Paper väljer en Tetralösning
Click here to view article online

Holmen Paper i Hallstavik startade sin verksamhet 1915 och har idag cirka 400 anställda. De hade ett föråldrat analogt komradiosystem där såväl reservdelar samt produkter hade slutat tillverkas. Kunden upplevde också kraftiga brister i ljudkvalité samt begränsad räckvidd. Efter att ha tagit del av kundens nya funktionsönskemål och önskad räckvidd var vårt beslut att erbjuda kunden en Tetralösning självklar.

Via noggranna funktions-och programmeringsmöten kunde vi väldigt exakt utforma den programmering som kunden efterfrågade och via de efterföljande praktiska funktion-och räckviddstester kunde vi säkerställa att både funktion och räckvidd tillfredsställde kundens behov och krav.

Med en lösning från DAMM samt hand-och mobilterminaler från fabrikatet Sepura kunde vi på ett effektivt, säkert och funktionssmart sätt leverera ett nytt radiosystem där Tetrateknologin skapade nödvändiga nya funktioner samt ljudkvalité i världsklass.

”Med detta system får vi både full radiotäckning på källarplanet men också viktiga säkerhetsfunktioner såsom ensamarbete, individsamtal samt ett prioriterat nödsamtal. Installation och bytet gick också väldigt smidigt. Stort tack!” säger Kjell Hellström, ansvarig för projektet.

”Redan efter första behovsanalysen med kunden kände jag att kunden efterfrågade ett Tetrasystem, och återigen imponerar denna radioteknologi både mig och kund i ljudkvalité och funktioner som enkelt aktiveras via programmering” säger Thomas Viklund, Key Account Manager på Northcom.

Som handterminal använder man Sepura SC20 och SC21. SC21s avancerade säkerhetsfunktioner ger lugn och ro för ensamarbetare både på dagen eller natten. Radion har automatiserat Man Down och Lone Worker-skydd, platsspårning och dedikerad nödknapp.

”Med det nya Tetrasystemet får pappersbruket en trygg och pålitlig kommunikaitonslösning med ökad räckvidd och säker kommunikation för arbetarna", säger Thomas Viklund.

Holmen Paper är ett ledande varumärke inom hållbart, färskfiberbaserat papper för detaljhandel, magasin och bokmarknaden. Via två svenska produktionsanläggningar och sju europeiska försäljningskontor tillhandahåller de innovativa lösningar till kunder över hela världen. Holmen Paper är en del av Holmen Group.