Nyheter

Nu är vi är certifierade enligt ISO27001

Laddar ...
Nu är vi är certifierade enligt ISO27001
Click here to view article online

Information är idag vår viktigaste tillgång och det gäller att ha koll på sina sårbarheter och säkerhetsrisker. När information försvinner, stjäls eller skadas kan det få stora konsekvenser. Cyberrisker och attacker är ett stort hot som ökar för varje dag.

Ett av våra mål 2021 är att bli certifierade enligt standarden för informationssäkerhet – ISO27001 – och nu har vi äntligen fått certifikatet i våra händer! Det innebär att vi har rutiner för att hantera och skydda information, såväl våra kunders, leverantörers, intressenters samt vår egen information.

I arbetet mot certifikatet har vi kartlagt våra informationstillgångar, system och sårbarheter samt planerat in åtgärder och agerat för att ha en så säker miljö för informationssäkerhet som möjligt. Vi har därmed minimerat våra säkerhetsrisker och skyddar våra informationstillgångar och är väl förberedda vid en eventuell incident.

Swedish Northcom AB är sedan tidigare ISO-certifierade enligt ISO9001/4001 för kvalitet och miljö.

Ladda ner våra iSO-certifikat här