Nyheter

Jönköpings Länstrafik har fått Wi-Fi ombord på bussarna

Laddar ...
Jönköpings Länstrafik har fått Wi-Fi ombord på bussarna
Click here to view article online

Jönköpings Länstrafik, JLT har förnyat sin bussflotta, och har i samband med detta upphandlat utrustning och abonnemang för att kunna erbjuda sina passagerare Wi-Fi via 4G ombord på bussarna. De första nya bussarna driftsattes den 15 juni 2020. Fokus för de nya regionbussarna är högre kom­fort, trygghet, tillgänglighet, miljö och design. Bland annat har bus­sarna USB-laddare vid varje plats, klimatkontroll och drivs av biogas, biodiesel samt grön el.

Northcom har levererat en Peplinklösning med mobilt bredband till resenärer via Wi-Fi. Jönköpings Länstrafik har 300 bussar inom regionen och i dagsläget är 180 bussar utrustade med en Pepwave MAX Transit för detta ändamål. MAX Transit är byggd för kollektivtrafik och publicerar en inloggningsportal där resenärerna väljer att ansluta sig. MAX Transit stödjer både 2,4 GHz och 5 GHz. Alla MAX Transit-enheterna administreras och övervakas centralt från Peplinks tjänst InControl.

Vid en fordonsinstallation ställs det höga krav på utrustning i form av tålighet för extrema temperaturer, vibrationer, spänningsvariationer mm. Genom att installera Pepwave MAX Transit i bussarna kan allt detta uppfyllas.

- Med de nya regionbussarna tar vi på allvar upp kampen mot bilen. Med hög komfort och Wi-Fi ombord kan bussarna fungera som resenärens arbetsplats under resan. De här fördelarna tror vi att många kommer upptäcka när bussarna är i trafik. Lägg också till att de nya bussarna drivs med 100 procents fossil- och palmoljefria drivmedel, säger Charles Tholin, affärsutvecklare, Jönköpings Länstrafik.

Northcom har levererat kommunikationsutrustning till JLT sedan 2012, då de införde Sepura SRG3900 för säker kommunikation mellan bussar och ledningscentral. För att kunna erbjuda resenärerna trådlös uppkoppling till Internet valde Jönköpings Länstrafik att utvidga det sedan tidigare etablerade samarbetet med Northcom.

”Peplinks produkter är utvecklade för mobila installationer för att klara av extrema temperaturer, spänningsvariationer, vibrationer och fukt, där det krävs 100% funktion ialla lägen.” säger Uno Zell, Key Account Manager, Northcom

JLTs uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. All trafik som bedrivs i Länstrafikens regi utförs på entreprenad av cirka 25 trafikföretag. Totalt rör det sig om ungefär 260 bussar. Under ett år görs över 22 miljoner resor med Länstrafikens biljetter.