Nyheter

Northcom förvärvar företaget Geracom i Gällivare

Laddar ...
Northcom förvärvar företaget Geracom i Gällivare
Click here to view article online

PRESSRELEASE

Northcom växer i norra Sverige genom ett förvärv av företaget Geracom, Gellivare Radio Communication AB, som officiellt blir en del av Swedish Northcom den 1 juli 2022.

Geracom grundades 1996 och har en lång, framgångsrik, historia som leverantör av kommunikationsradiolösningar bakom sig. Tillsammans kombinerar vi våra styrkor och blir en attraktivare helhetsleverantör av lösningar för kritisk kommunikation för kunder i norra Sverige.

Företaget har idag fyra anställda, kontor i Gällivare och omsätter ca 16 MSEK. Kunderna som Geracom jobbar med finns idag till största delen inom gruvdrift och svensk basindustri. Med Northcom som ägare kommer Geracom bli en ännu starkare partner till alla kunder i norra delarna av Sverige.

Geracom kommer att behålla sitt juridiska namn men blir till 100% ett Northcom-ägt företag. Lars-Magnus Gustafsson, CEO för Swedish Northcom, axlar initialt CEO-rollen även för Geracom. Tidigare ägare, Mats Johansson, kvarstår som platschef och kontaktperson till existerande och nya kunder.

”Vi ser en stark tillväxt i norra Sverige med alla de industriella investeringar som görs. Vi vill vara med och hjälpa dessa kunder med kritisk kommunikation, med hela vår erbjudandeportfölj, och vi vill ha en direktrelation med dessa kunder. Tillsammans med Geracoms lokala och långa närvaro och vår totala kompetens och portfölj så kommer vi kunna vara en bättre och starkare partner till kunderna i norr. Vi kommer att leverera mer värdeadderande tjänster till dessa kunder och kunna ha en egen direktbearbetning av dem”, säger Lars-Magnus Gustafsson, CEO.

Northcom finns i de nordiska länderna: Danmark, Sverige, Norge och Finland och tillhandahåller kritiska kommunikationslösningar för ett bättre och säkrare samhälle.

Ladda ner material

Ladda ner pressrelease i PDF-format
Ladda ner bildmaterial


Lars-Magnus Gustafsson, ny CEO på Geracom och Mats Johansson, platschef Geracom.