Nyheter

Got1 igång där Sepura är en prioriterad leverantör!

Laddar ...
Got1 igång där Sepura är en prioriterad leverantör!
Click here to view article online

Got1 är ett nytt IP-baserat Tetranät med mycket bra täckning runt Göteborgsregionen. I de centrala regionerna är det även bra inomhustäckning i de allra flesta fall.

Radiosystemet har en genomtänkt systemplanering utarbetad och ett innovativt "fallback mode" där täckning kan garanteras även om det uppstår störningar såsom strömavbrott, kabelbrott eller andra oförutsägbara händelser.

Got1 är designat för att kunna hantera flera användarorganisationer och kunna garantera varje organisations krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

På terminalsidan finns Sepura som är en prioriterad leverantör till Got1. Sepuras Tetraterminaler är världens mest använda och den enskilt mest använda terminalen i Rakelnätet med över 28 000 utlevererade enheter.

Besök www.got1.se för mer information om nätet, terminaler och applikationer.

Tricom OnCall har i samarbete med Eltel Networks och Rohnde & Schwarz utvecklat och byggt upp Got1. Sepuras terminaler levereras av Swedish Radio Supply som också står bakom applikationerna från SoftEquip.