Nyheter

Svenska Polisen Northcoms enskilt största kund

Laddar ...
Svenska Polisen Northcoms enskilt största kund
Click here to view article online

Svenska Polisen är största radioanvändaren i Norden och har varit Northcoms enskilt största kund i 17 år. Svenska Polisen har idag drygt 35 000 aktiva Sepuraterminaler och av dessa är ca 6300 fordonsterminaler, resterande är handburna radio. När Polisen 2006 gick med i det nybygggda blåljusnätet Rakel så valde man att införa personlig radio istället för polradio som man hade haft tidigare vilket snabbt visade sig vara kostnadseffektivt eftersom skadorna på terminalerna minskade drastiskt när man ansvarade för sin egna radio.


Det har sedan införandet av Sepura hos Polisen varit väldigt stort fokus på tillbehör och speciellet tillbehör som ska passa de olika typer av arbete som den enskilde polismannen utför. Det är allt från att arbeta i kravallutrustning till civilt arbete med dold utrustning. Oavsett arbetsuppdrag ställs samma höga krav på att tryggt och säkert kunna kommunicera med både kollegor och sambandscentralen.


Detta ställer höga krav på oss som leverantör av utrustning så för att kunna tillgodose kundens krav började vi ta fram egna, specialdesignade tillbehör i samarbete med slutanvändarna. Hela denna flotta av tillbehör fick namnet ProEquip och står idag för den i särklass största volymen när det gäller tillbehör till Polisen. Förutom tillbehör till handterminalerna så jobbar vi även tätt ihop med kunden när det gäller Sepurautrustning i Polisbilarna, både målade och civila bilar. Volvo Cars i Göteborg kommer de närmaste sju åren bygga flera tusen Polisbilar, alla byggs med Sepurakablage och utrustning direkt i fabriken. Även Volvos originalantenn på taket demonteras och modifieras så att den även klarar Rakelfrekvenser innan den monteras tillbaka.
Även om Sepuras terminaler höll en hög nivå i förhållande till konkurrenterna 2006 så har Polisen hela tiden haft många önskemål om förbättringar och nya funktioner. Vi har under alla år haft en tät dialog med Sepura och många av de förbättringar och nya funktioner som Sepura lanserat de senaste 15 åren har varit önskemål från Svenska Polisen.