Nyheter

Preem

Laddar ...
Preem
Click here to view article online

Northcom ersätter gammalt analogt radiosystem med ny teknisk plattform från Sepura.

Preem i Göteborg har länge varit i behov av att byta sitt gamla radiosystem till en ny flexibel teknisk plattform som möjliggör dynamik och flexibilitet i deras verksamhet. Valet föll på ett Tetrasystem från Sepura.

Systemet möjliggör dynamisk uppskalning vid t.ex. servicestopp där behovet av kommunikation är väldigt stort då flertalet underentreprenörer tas in för att genomföra arbete under samma intensiva period. I normal drift består systemet av två siter med två tranceivers/sändare vardera samt en växel och övervakningsdator.

Med detta projekt väljer man även att uppgradera sin kontrollrumslösning till en Mimerlösning för att möjliggöra framtida utveckling av t.ex. positionering.

Även kommunikation mot fartygen i hamnen kan komma att implementeras i ett senare skede via crossbandslösningar mellan VHF-marinradio och Preems markradiosystem.

Preemraff Lysekil har sedan ett antal år använt tekniken och kommer genom detta gå över till Sepura ATEX handterminaler med bland annat Bluetooth® och möjlighet till telefoni.

Projektet beräknas vara klart innan sommaren för att säkra kommunikationen under Preems kommande servicestopp. Tack vare att man nu använder Tetrateknik på båda platserna kan man nu nyttja terminalerna på båda raffinaderierna. Även kommunikation mellan raffinaderierna möjliggörs om behovet skulle uppstå i framtiden.

”Uppdraget vara att lösa kommunikationen för det servicestopp som är planerat till hösten. Under arbetets gång upptäckte vi att lösningen från Northcom/Sepura möjliggör den flexibilitet som vi länge önskat. Genom Tetrasystemet får vi tillgång till många fler talgrupper och skapar en bra teknisk plattform även för normal drift”, säger Christer Åström, Projektingenjör El & Instrument Preemraff Göteborg.

”Det är ett spännande uppdrag och vi ser ödmjukt fram mot att få växa tillsammans med kunden. Vi har nu lagt grunden till långt samarbete”, säger Håkan Åberg, Senior Business Manager på Northcom.

Produkter i lösning