Nyheter

Räddningssamverkan Nord

Laddar ...
Räddningssamverkan Nord
Click here to view article online

Räddningscentralen i Luleå har utrustats med en Command Control-lösning

Räddningssamverkan Nord är en operativ ledningsorganisation med en gemensam Räddningscentral i Luleå (RC Nord). Från räddningscentralen sköter räddningstjänstens vakthavande befäl den övergripande ledningen av alla insatser i nära samarbete med svenska SOS Alarm, som sitter i samma lokaler.

Räddningscentralen i Luleå (RC Nord) har utrustats med en Alitis Command Control-lösning i en dispatcher för radiokommunikation i Rakel och får därmed möjlighet att se alla resurser på en karta. Inre befäl kan kommunicera i Rakel och följa flera samtalsgrupper samtidigt och även utföra enskilda samtal. Under en pågående insats kan intern ledning också hjälpa grupper att kombinera samtalsgrupper inom sina organisationer för att underlätta för dem som deltar i samma räddningsinsats. För att kunna samarbeta är Räddningssamverkan Nord bemannad dygnet runt med personal från de ingående räddningstjänsterna.

Räddningssamverkan Nord omfattar totalt 19 kommuner i Norrbotten och Västerbotten. I Luleå stod den nya räddningsstationen färdig 2021 för att bättre möta dagens verksamhet och krav. Ändringarna i lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft fullt ut 1 januari 2022, ställer högre krav på räddningstjänsternas ledningsförmåga. Lagen säger bland annat att ”kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas”. Ledningssystemet ska ha förmåga att dygnet runt kunna leda många samtidiga, långvariga och komplexa insatser.

Om kunden

Räddningssamverkan Nord är det nya namnet på ett redan etablerat samarbete mellan räddningstjänsterna i ett antal kommuner i Norrbotten och Västerbotten. För att uppfylla nya lagkrav utvecklas nu samarbetet och fler kommuner ansluter under 2022. Syftet är att öka räddningstjänsternas gemensamma förmåga att klara omfattande, komplexa och samtidiga olyckor.