Nyheter

Räddningstjänsten Östra Götaland använder Sepura

Laddar ...
Räddningstjänsten Östra Götaland använder Sepura
Click here to view article online

Inom förbundet finns fem kommuner med totalt 16 räddningsstationer och fyra brandvärn. Av räddningsstationerna är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping.
I Linköpings finns heltidsstationen Kallerstad och räddningsstation Lambohov. Där finns även fyra deltidsstationer: Ljungsbro, Vikingstad, Ulrika och Bestorp. I Norrköpings kommun har man också två heltidsstationer, räddningsstation Centrum och räddningsstation Kvillinge. Deltidsstationerna finns i Krokek, Skärblacka samt Östra Husby, förutom två brandvärn, ett i Arkösund och ett i Kvarsebo. I Söderköpings kommun finns tre deltidsstationer, en i Söderköping, en i Bottna och en i Östra Ryd. Man har också en deltidsstation i Valdemarsvik och en deltidsstation i Åtvidaberg och ett brandvärn i Falerum.

Idag arbetar cirka 450 medarbetare på förbundet.

Räddningstjänsten Östra Götaland använder all sin utrustning i Rakel som är ett så kallat ”Public Safety”- nät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Medarbetarna på förbundet har sedan Rakel infördes upplevt att radiotäckning saknats på vissa platser. När sedan Sepura SC2020 lanserades med sin unika uteffekt på 2,7 watt och mottagare som är 4 dB känsligare än vad ETSI kräver, fick man nu radiotäckning där man tidigare saknat och nu dröjde det inte länge innan Räddningstjänsten Östra Götaland visade stort intresse.

Vi tackar ödmjukast för förtroendet att få leverera utrustning till Räddningstjänsten Östra Götaland.
- “Det är såklart jätteroligt att kunna leverera produkter som ger ett extra mervärde för kunden”, säger Thomas Viklund, Key Account Manager, Northcom.