Nyheter

Räddningstjänsten Norrtälje en trogen kund sedan 2019

Laddar ...
Räddningstjänsten Norrtälje en trogen kund sedan 2019
Click here to view article online

Norrtälje kommun har brandstationer i Norrtälje, Älmsta, Blidö, Rimbo och Hallstavik. Den i Norrtälje en heltidsstation, och de andra fyra så kallade beredskapsstationer. Brandmännen som arbetar vid en beredskapsstation har andra jobb, men befinner sig alltid i beredskap med personsökare.

Räddningstjänstens brandmän har två olika typer av anställning. På stationen i Norrtälje arbetar man heltid. Stationen är bemannad dygnet runt, året runt. Här arbetar man skift men det finns också de som har dagtids-tjänstgöring. Förutom det operativa arbetet med räddningsinsatser finns en mängd olika arbetsuppgifter som har som mål att upprätthålla och utveckla vår verksamhet för att den skall kunna möta den föränderliga värld vi lever i.

Northcom fick 2019 uppdraget att utrusta Räddningstjänsten Norrtälje med en ny kommunikationsutrustning. Northcom kunde genom en Tetralösning och terminaler från Sepura erbjuda en helhetslösning för trygg och säker kommunikation. De fick en lösning med mycket hög säkerhet och de bästa produkterna för ändamålet med unik funktionalitet och användarvänlighet.

Räddningstjänsten Norrtälje använder alla sin utrustning i Rakel som är ett så kallat ”Public Safety”- nät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Som handterminaler använder de Sepura SC20 och SC21, för närvarande ca 70 handterminaler. I fordonen sitter mobilstationen Sepura SRG3900, för närvarande har de ett tjugotal terminaler. Insatsledare och annan personal kan under en utryckning använda fler handterminaler för olika ändamål och apparaterna kan märkas upp med färgkodade skal.
När det gäller andra tillbehör använder man framförallt monofoner från Sepura och tillbehör kopplade med Hirosekontakter. Man använder även rökdykarutrusning från Interspiro.

Interspiros Spirocom BT kommunicerar trådlöst med Sepura via Bluetooth®. Med Bluetooth-tekniken säkerställs en robust och säker anslutning utan att några sladdar eller radioadaptrar behövs. Spirocom BT har funktioner för Team talk (gruppkommunikation) och PTT-kommunikation med trådlös överföring av ljudet till radion. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.
Den trådlösa anslutningen gör det nu också enklare att bära utrustningen ihop med kemdräkter vid krävande insatser, radion kan bäras säkert under kemdräkten. PTT och volym styrs direkt från Spirocom med tydliga knappar.

Vi tackar Räddningstjänsten Norrtälje för förtroendet att få leverera kommunikationsutrustning till deras kritiska verksamhet.