Nyheter

Rakel Skåne en trogen kund sedan 2008

Laddar ...
Rakel Skåne en trogen kund sedan 2008
Click here to view article online

Rakel Skåne använder alla sin utrustning i Rakel som är ett så kallat Public Safetynät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

Man använder ett stort antal handterminaler, Sepura SC20, SC21 och STP9000. I brandbilar och övriga fordon sitter Sepura SRG3900 eller den helt nya SCG22. 
När det gäller tillbehör använder man i stor utsträckning originaltillbehör från Sepura men även öronmusslor, monofoner mm från Northcoms egna varumärke ProEquip

Inom Rakel Skåne använder man sedan 2016 ett ledningsfordon (buss) som är utrustat med Rakel. I ledningsfordonet finns det fyra stycken SRG3900 installerade och används i sambandsrum, ledningsrum och på förarplatsen för tal- och datakommunikation. 
SRG3900 är utrustade med DMO repeaterfunktion så att man kan kommunicera på platser som inte har Rakeltäckning. I ledningsfordonet finns det även en DAMM-bas för att förbättra täckningen ute på olycksplatsen. På ledningsfordonet sitter det en teleskopisk radiomast som hissas upp när man har parkerat fordonet och med den antennhöjden man får så har man ett stort täckningområde med Sepura även i DMO-läge. 
I fordonet har man också säkerställt datakommuniktion med en Peplink HD4 som stödjer fyra samtidiga mobiloperatörer vilket ger en säker och snabb datakommunikation, trådlöst Wi-Fi kring ledningsfordonet och säker VPN-anslutning till kontoret. 
Med plats för 15 personer i det stora sambandsrummet som expanderar ut från flaket och fyra personer i ett stabsrum finns det stora möjligheter för flera aktörer att samverka. 
Ledningsfordonet ägs av samtliga kommuner i Skåne.

Rakel Skåne använder sig flitigt av vår SDP-tjänst (Sepura Distance Programming) där de på ett kostnadseffektivt och säkert sätt kan se till att terminalflottan är rätt programmerad och därmed har full funktionalitet utan att avsätta egna resurser för uppgiften. Som kund i SDP-tjänsten är de också säkra på att alltid ha rätt programversioner i terminalerna och att t.ex. PU förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Hela tjänsten administreras av Northcom och hanteras av professionella tekniker som dagligen jobbar med programmering.