Nyheter

Vi levererar utrustning till Sjöfartsverket

Laddar ...
Vi levererar utrustning till Sjöfartsverket
Click here to view article online

På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Sjöfartsverket tillhandahåller farleder och sjögeografisk information, lotsar fartyg till och från hamn, säkerställer system för att navigera rätt och undvika olyckor, håller hamnarna vinteröppna i hela landet, erbjuder sjömän en meningsfull fritid samt bistår dem som hamnar i nöd, både till sjöss och i luften.

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium. Sjöfartsverket har cirka 230 lotsar anställda och i genomsnitt utförs cirka 33 000 lotsningar per år.
Alla Sjöfartsverkets lotsstationer och lotsplanerings- och kanalcentraler har tillgång till Rakel för utlarmning och samverkan i samband med sjö- och flygräddning eller deltagande i annan räddningstjänst/samhällsviktig verksamhet.

Sjöfartsverket har även ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från baserna i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg. Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.

Helikopterbesättningarna i beredskap har personliga Rakelterminaler för snabb och effektiv utlarmning. I luften har helikoptern en fast terminal för effektiv kommunikation med Sjöfartsverkets Sjö- och Flygräddningscentral och med samverkande aktörer på en olycksplats.

Northcom har levererat Sepura Rakelutrusning till räddningshelikoptrarna. Vi har levererat flyggodkänt Rakelsystem från Carls med Sepura användarinterface. På helikopterbaserna används Sepura STP9000 och SRG3900. Alla Serpuraenheterna administreras från Northcom via vår SDP-tjänst (Sepura Distance Programming) som kostnadseffektiv underlättar hanteringen av terminalflottan.

”Sjöfartsverket har en bred och viktig verksamhet och vi är extra stolta över att få leverera säker Rakelkommunikation till deras räddningshelikoptrar.” säger Uno Zell, Key Account Manager, Northcom