Nyheter

Region Stockholm

Laddar ...
Region Stockholm
Click here to view article online

Region Stockholm har en ny dispatcher för sin säkerhetscentral på Karolinska Universitetssjukhuset

Region Stockholm behövde en ny dispatcherlösning för sin säkerhetscentral och kommunikation med vaktbolag. Vaktbolagen har hand om säkerheten på Karolinska universitets-sjukhuset. Dispatcheroperatörerna på säkerhetscentralen följer den dagliga verksamheten hos vaktbolagen.

Det svenska blåljusnätet Rakel används som radiokommunikationsplattform med handhållna Sepuraterminaler för vakterna. Rakel, RAdioKommunikation för Effektiv Ledning, är ett kommunikationssystem som stärker förmågan till samverkan mellan organisationer i både vardag och vid krissituationer. Rakel är ett eget kommunikationssystem och är byggt för att fungera även när andra system, som exempelvis mobiltelefoni och internet, drabbas av störningar. Det har en hög tillgänglighet och verkar i ett robust och säkert nät. Rakelnätet ägs och drivs av MSB.

Operatörerna följer de aktiva samtalen via vår dispatcherlösning och har möjlighet att följa flera talgrupper och händelser samtidigt. Det är intensiv aktivitet för operatörerna, där de kan hjälpa vakterna att länka samman talgrupper, sända textmeddelanden och hantera larm så vakterna kan koncentrera sig på att utföra sina uppdrag. Operatörerna och säkerhetsvakterna är också aktiva vid ankomst av helikopter till sjukhusen. Dispatcherlösningen har ett enkelt och effektivt handhavande där allt loggas och spelas in för att kunna följa upp händelser.

Dispatcher lösningen har vi möjligheten att skala upp med efterfrågade funktioner som Inomhus positionering med kartstöd.

Om kunden

Region Stockholm är en region för Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 434 398 invånare. Region Stockholm ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.