Nyheter

Rakelutrustning till Region Stockholm sedan 2010

Laddar ...
Rakelutrustning till Region Stockholm sedan 2010
Click here to view article online

Ända sedan 2010 har Northcom haft förtroendet att leverera Rakelutrustning till Region Stockholm i form av terminaler, applikationer och installationer. Högkvalitativa produkter i kombination med stort engagemang och kunnande hos personalen är några av framgångsfaktorerna som gjort att samarbetet har fungerat så bra.

Rakelutrustning på akutmottagningar och ledningsplatser

På akutmottagningarna används Sepuras Rakelterminal SRG3900 kopplad till en bordsmanöver. Manövern är försedd med svanhalsmikrofon och lur för enkelt handhavande. Vid inkommande samtal ger terminalen en signal till kallelsesystemet, vilket vanligtvis är en kombination av takskyltar och personsökare, och samtidigt blinkar en LED-lampa på bordsmanövern för att påkalla uppmärksamhet. På ledningsplatserna använder man standard bordsställ kopplad till en yttre antenn.

Portstyrning via Rakel

För att öppna portar på ambulansstationer och akutmottagningar används statusanrop från ambulanser och andra Rakelanvändare. En Sepura akelterminal är mottagare av dessa status och för styrning av portautomatiken används en relälogik som går under namnet T8. Denna har 8 stycken reläutgångar som är individuellt programmerbara med tider, vilket status som ska trigga respektive relä o.s.v.

Inomhustäckning GPS

Alla ambulanser positioneras regelbundet via Rakel för att kunna visas på karta hos SOS Alarms larmoperatörer. För att säkerställa korrekt positionering och att all navigationsutrustning i ambulanserna hålls uppdaterade har inomhustäckning för GPS installerats på de platser som haft bristfällig täckning. Som GPS-återutsändare används produkten GPS Roger i kombination med splitter och förstärkare då större ytor behöver täckas. Utrustningen kopplas in till en yttre GPS-antenn som placeras så den har fri sikt till så många satelliter som möjligt.

Inomhustäckning Rakel

Beroende på byggnadens design och geografiska läge så är Rakeltäckningen i en del fall bristfällig inomhus. Northcom har installerat förstärkt Rakeltäckning på några av Regionens ambulansstationer och här används Cobhams kanalselektiva repeater D-CSR 3604 som är mycket driftsäker.
Den yttre Rakelsignalen tas in via en s.k. donatorantenn på byggnadens tak och leds sedan till repeatern via en antennkabel. Repeatern förstärker inställda kanaler och distribuerar sedan ut signalerna i byggnaden via ett passivt antennät som säkerställer täckning inomhus. Antennätet består vanligtvis av en kombination av tak-och väggantenner.
Vid eventuellt driftfel kan larm skickas till en specifik Rakelterminal som ett SDS där man får reda på vilken station och utrustning som larmat.

Om Region Stockholm

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm. Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. 

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm med ett utökat ansvar för regional tillväxt och utveckling. Region Stockholm omsätter varje år drygt 100 miljarder kronor och hälso- och sjukvården är den största av de fyra kärnverksamheterna.