Nyheter

Region Värmland kompletterar med en Peplinklösning

Laddar ...
Region Värmland kompletterar med en Peplinklösning
Click here to view article online

Northcom är stolta att på nytt få förtroendet lokalt av Region Värmland att förse dem med de senaste produkterna inom radiokommunikation och applikationer för verksamheterna.

Region Värmland har Rakel som kommunikationssystem för tal och Peplink för all fast och mobil datakommunikation. I Region Värmland ingår bland annat funktioner såsom ambulanssjukvårdstransporter, akutmottagningar, tjänstemän i beredskap, särskild sjukvårdsledning, ambulanshelikopter och ordningsvakter på Centralsjukhuset i Karlstad.

Totalt har Region Värmland 47 fordon inom ambulanssjukvården. Dessa är fördelade på 32 ambulanser, 2 bedömningsbilar, 1 akutbil med läkare, 9 sjuktransportbilar, 2 lättvårdsambulanser och en ambulanshelikopter. Den tidigare radioutrustningen var gammal och behövde bytas ut i samtliga fordon, man hade tidigare flera olika typer av utrustning vilket gjorde det svårarbetat och tidskrävande inte minst vid uppdateringar av programvaror, Lantmäteriets kartor mm.

Vi har tillsammans med Atea installerat Peplinks MAX mobila routrar i samtliga utav ambulanssjukvårdens fordon. MAX Transit är mycket flexibel och kan använda flera olika WAN-anslutningar (4G, 3G, Wi-Fi) beroende på vad som är mest lämpligt för stunden. Routern övervakar kontinuerligt alla anslutningar och växlar mellan dem utifrån de regler som sätts upp. På så sätt effektiviseras användandet maximalt. All datakommunikation mellan fordon och servrar sker i säkra nätverk och detta ställer höga krav på utrustningen, något som Peplink lever upp till på bästa tänkbara sätt.

Förutom en säker och stabil uppkoppling är distansprogammeringen en annan nyhet som upplevs som oerhört positiv.
"Nu kan vi konfigurera och göra programuppdateringar via InControl centralt vilket sparar mycket tid för oss, tidigare behövde vi koppla upp oss på varje enskild enhet i ambulanserna. Nu har vi fått en enhetlig och lättöverskådlig maskinpark som är smidig och lättarbetad", säger Emil Palm, sambandsansvarig för Rakel på Region Värmland.

InControl är Peplinks molnbaserade managementsystem. När enheterna är uppkopplade samlas data ihop i realtid för att generera användbara rapporter om alla aspekter av nätverket, vilket spar tid vid konfigurering och uppdatering. I det nya avtalet ingår Sepura SC21 handenheter och Sepura SRG3900 fordonsenheter samt applikationer vilka levereras och implementeras under 2019-2020. I Region Värmland ingår också länstrafiken med bussar och länståg och här används 370 Sepuraterminaler.

"Med den nya Peplinklösningen får man en stabil och säker uppkoppling oavsett vart man befinner sig. Systemet är även anpassat för framtida utbyggnad vilket var ett viktigt krav", säger Magnus Hallblom, Key Account Manager, Northcom.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv m.m.