Nyheter

SSRS väljer Swedish Radio Supply för RAKEL-terminaler

Laddar ...
SSRS väljer Swedish Radio Supply för RAKEL-terminaler
Click here to view article online

RAKEL är Sveriges nya nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för blåljusorganisationer. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. RAKEL ersätter det gamla radionätet som använts av polis, räddningstjänst, ambulans, tull, kustbevakning samt SOS alarm.

För att Sjöräddningssällskapet i framtiden skall kunna bedriva effektiv räddningstjänst krävs RAKEL för att räddningsbåtarna skall kunna kommunicera med den myndighet/organisation som äger räddningsinsatsen. Efter en noggrann utvärdering av RAKEL-terminaler har Sjöräddningssällskapet valt Swedish Radio Supply AB (SRSAB) och Sepura som huvudleverantör. Avtalet omfattar 230 stycken Sepura STP8000 handterminaler som är IP55-klassad samt 120 stycken Sepura SRG3900 som kommer att installeras i sjöräddningsbåtar. En tredjedel av dessa är IP67-anpassade för de tuffa förhållanden som är en del av Sjöräddningssällskapets vardag.

SRSAB kommer att hantera programmeringen med SDP-tjänsten till varje sjöräddningsstation som har en klientmjukvara i en dator. Personalen på varje sjöräddningsstation kan enkelt programmera om Sepuraterminalerna med nya funktioner.

”En av de viktigaste faktorerna som gjorde att Sjöräddningssällskapet valde SRSAB är att man kan leverera helheten som omfattar projektledning, programmeringslösning till 65 sjöräddningsstationer, interaktiv utbildning, programmering, utbildning av huvudinstruktörer och installationsutbildning” säger Andreas Arvidsson som är maritim ledare på sjöräddningssällskapet, och fortsätter; ”SRSAB har förstått vad Sjöräddningssällskapets organisation behöver”.

Ansvarig säljare Uno Zell säger att ”det är ett stort förtroende att få leverera till Sjöräddningssällskapet. Vi har tidigare levererat ICOM VHF-radio till deras verksamhet och detta är en bekräftelse på ett fortsatt förtroende för hela SRSAB och våra produkter”.

Nu startar arbetet med införandet av Sepuraterminalerna som skall vara i operativ drift redan säsongen 2011.

Kort om Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Med 1800 frivilliga sjöräddare vid 64 sjöräddningsstationer kring hela kusten står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Sjöräddningssällskapets investering i RAKEL-systemet har möjliggjorts av medel från Svenska PostkodLotteriet.