Nyheter

Skånetrafiken har fått förstärkt inomhustäckning

Laddar ...
Skånetrafiken har fått förstärkt inomhustäckning
Click here to view article online

Lunds kommun och Region Skåne tecknade ett genomförandeavtal för att bygga en spårväg mellan Lund C och ESS. Detta blev Skånes första spårväg i modern tid. Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken och byggstart av infrastrukturen skedde i årsskiftet 2016-2017.

Spårvägen möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen, Brunnshög. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen. På sikt räknar Lunds kommun med ytterligare 50 000 människor som bor eller arbetar längst med stråket. Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder.

Den 29 juli 2020 var den första spårvagnen, Åsa-Hanna på plats. Den 13 december 2020 började spårvagnslinjen mellan Lund C och ESS köras. Idag finns sju spårvagnar i trafik.

I spårvagnsdepån i Lund har man förstärkt inomhustäckningen för GPS-signaler genom att installera fem stycken Roger-repeatrar. På taket sitter en GPS-antenn från Amphenol Procom. Skånetrafiken har därmed fått säker och pålitlig GPS-täckning även inne i vagnhallen. Förstudie till projektet och projektkoordingering är gjorda av Magnus Jensen på Atkins Sverige AB och installationen utfördes av El-Kompaniet tillsammans med Northcom.

Skånetrafiken använder Rakel för sin kommunikation och föraren har Sepura SC21 i spårvagnarna. I trafikledning och i servicefordon har man fast monterade Sepura mobilstationer. Sepuras fasta mobilstationer skall inom kort bytas ut till SCG22.

- Vi är stolta över att få leverera Sepura till Skånetrafikens spårvagnar och även hjälpa kunden med att lösa GPS-inomhustäckning i hela vagnhallen, säger Uno Zell, Key Account Manager, Northcom