Nyheter

Svenska Narkotikapolisföreningens konferens

Laddar ...
Svenska Narkotikapolisföreningens konferens
Click here to view article online

Den 27-29 maj genomförde SNPF sin 32:a medlemskonferens, denna gång på CCC i Karlstad.

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen består av ca 2 500 medlemmar, är ideéll, politiskt, fackligt och religiöst oberoende. Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet.

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet.

Som tidigare år så ställde givetvis Swedish Radio Supply ut och visade upp sina produkter. Störst intresse i år var det runt Phonaks nya covertsystem Roger C (där man slipper loopen runt halsen) samt Sepuras nya lilla terminal SC21. Detta är en väldigt viktig mässa för SRS där vi får möjlighet att träffa slutanvändarna och få mycket viktig feedback tillbaka.

Swedish Radio Supply var också med och sponsrade ett seminarie om faran med droger för högstadieelever i Karlstad. Detta är något SNPF alltid försöker få till i samband med sina medlemskonferenser.