Nyheter

Södertörns brandförsvar har använt Sepura sedan 2017

Laddar ...
Södertörns brandförsvar har använt Sepura sedan 2017
Click here to view article online

Räddningscentralen Stockholms län drivs av Södertörns brandförsvarsförbund. De larmar ut resurser och leder räddningsinsatser i 10 kommuner. Vid en insats har räddningscentralen den övergripande lägesbilden av händelsen och eventuella samtida händelser i området och kan fördela resurser därefter. Räddningscentralen är bemannad dygnet runt.
Södertörns brandförsvarsförbund har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvärn. Därtill har de ett funktionsvärn inom skogsbrand. De har cirka 500 medarbetare och täcker ett område med cirka 630 000 kommuninvånare.

Northcom fick 2017 uppdraget att utrusta brandstationerna runt om i förbundet med en ny kommunikationsutrustning. Northcom kunde genom terminaler från Sepura erbjuda en helhetslösning för trygg och säker kommunikation som uppfyllde alla högt ställda krav. Man fick en lösning med mycket hög säkerhet och de bästa produkterna för ändamålet med unik funktionalitet och användarvänlighet.

Räddningstjänsten Södertörn använder alla sin utrustning i Rakel som är ett så kallat ”Public Safety”- nät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Som handterminaler använder de Sepura SC20 och SC21, för närvarande ca 300 handterminaler. I fordonen sitter mobilstationen Sepura SRG3900, för närvarande har de drygt ett sextiotal terminaler. Insatsledare och annan personal kan under en utryckning använda fler handterminaler för olika ändamål och apparaterna kan märkas upp med färgkodade skal.
När det gäller andra tillbehör använder man framförallt monofoner från Sepura och tillbehör kopplade med Hirosekontakter. Man använder även rökdykarutrusning från Interspiro med Bluetoothkoppling mot radio.

Vi tackar Södertörns Brandförsvar för förtroendet att få leverera kommunikationsutrustning till deras kritiska verksamhet.

”Vi har försett räddningstjänsten med funktionalitet i radiokommunikationen som de inte kunnat få tidigare.” säger Mattias Hellström, Key Account Manager/Area Manager, Northcom