Nyheter

Sedan många år tillbaka använder SOS Alarm Sepura

Laddar ...
Sedan många år tillbaka använder SOS Alarm Sepura
Click here to view article online

En av statens huvuduppgifter är att värna ett tryggare Sverige för alla. SOS Alarm har en central funktion i detta – att vara navet som skapar trygghet och säkerhet. SOS Alarm utgör den sam­manhållande länken mellan samhällets aktörer i en larmkedja. SOS Alarm har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.

I många andra länder finns separata nummer för exempelvis polis, ambulans och räddningstjänst, ibland även regionalt uppdelade. I Sverige finns i stället en lång tradition av att samla den akuta hjälpen till medborgarna under en och samma alarmeringstjänst. Det tidigare nödnumret 90 000 inrättades redan 1956, och har sedan tjugo år ersatts av det europeiska nödnumret 112.
Med tilläggstjänsten Positionering kan larm- och ledningscentralens operatör med hjälp av GPS-information lokalisera de Rakelterminaler som är anslutna till Rakel. På så vis kan närmsta resurs snabbt dirigeras ut till en inträffad händelse.

Northcom har under många år haft ett ingående samarbete med SOS Alarm. SOS Alarm använder Sepuras handterminaler SC20 och SC21 i Rakelnätet samt Sepura Radio Manager.
Terminalerna används i SOS Alarms driftorganisation, för utveckling av tjänster och vid samverkan inom krisberedskapen.
Ett enkelt handhavande, kompatibilitet med olika tjänster och en mycket god relation med Northcom är några av fördelarna som man lyfter fram från SOS Alarm. 

Rakel, RAdioKommunikation för Effektiv Ledning, är ett kommunikationssystem som stärker förmågan till samverkan mellan organisationer i både vardag och vid krissituationer. Rakel är ett eget kommunikationssystem och är byggt för att fungera även när andra system, som exempelvis mobiltelefoni och internet, drabbas av störningar.  Det har en hög tillgänglighet och verkar i ett robust och säkert nät. Rakelnätet ägs och drivs av MSB.

SOS Alarm har en unik verksamhet. SOS Alarm vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar de larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar  SOS Alarm för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap. SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och Sveriges kommuner och regioner.