Nyheter

SSRS en trogen kund sedan 2011

Laddar ...
SSRS en trogen kund sedan 2011
Click here to view article online

En solig majdag tar vi passagerarbåten från Tuvesvik på Orust ut till Käringön för att besöka SSRS (Svenska Sjöräddningssällskapet).

Den bohuslänska skärgården visar sig från sin bästa sida, det är folktomt på båten, nästan bara vi och en australiensare som tagit sig hit och fascineras av den nordiska skärgården vilket inte är svårt, havet ligger stilla, våren är här och bland klipphällarna blommar styvmorsviol i stora mängder.
Vi anländer till SSRSs helt nybyggda anläggning på Käringön och träffar Anders Bagge som är uppsyningsman här och en av de tre heltidsanställda på ön. Han har bott på ön sedan han var 11 år och arbetar hos SSRS sedan en lång tid tillbaka. Vi träffar även Martin som bott på ön hela sitt liv och Hans som bor i Karlstad och tar segelbåten hit när han jobbar.

Den nya byggnaden ligger precis vid vattnet där den gamla anläggningen låg och kommer att invigas om några veckor. Här finns ett stort allrum med kök där man kan ha större samlingar, hålla utbildningar mm. Hit kommer även andra delar av SSRS organisation för att gå kurser och utbildningar. Lokalen fyller även en social funktion på Käringön och har redan börjat användas som en samlingsplats för de åttiotalet bofasta på ön. I anslutning till allrummet finns ett rum med teknisk utrustning, en verkstad, ett förråd, omklädningsrum och några mindre rum med fyra sängplatser för de som sover här när de har beredskap. Vid ett larm har man en inställelsetid på 15 minuter då man ska ha lämnat kajen, båten ut till Käringön från fastlandet tar 30 minuter så de som inte bor på ön permanent sover här när de har beredskap.

SSRS har sammanlagt 2200 frivilliga som jobbar helt och hållet ideellt. Man behöver inga speciella förkunskaper utan får gå en grundutbildning (bl a här på Käringön) och de flesta stannar 3-4 år i organisationen. Genomsnittsåldern ligger mellan 18-22 år och sedan tar många en paus och kommer tillbaka efter 45-årsåldern. Räddningsbåtar och bemanning finns på flera platser runt omkring Käringön, vattnet här i Bohuslän är kraftigt trafikerat och de närmaste stationerna finns i Smögen, Stenungssund och på Rörö.

SSRS startade 1907 och är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Föreningen drivs av en stiftelse och får in pengar bl a genom donationer och sponsorer. Mycket av den dagliga driften täcks av medlemsavgifterna från de 115 000 medlemmarna. SSRS har 71 räddningsstationer och ca 230 räddningsbåtar längs de svenska kusterna och i de stora sjöarna. Eftersom snabbhet är avgörande för att rädda liv har man under de senaste åren satsat på en kraftfull räddningsflotta genom att bygga nya, moderna båtar som kan gå i hög fart även i grov sjö.

De flesta utryckningar handlar om personer som hamnat i sjönöd utan personlig fara, det vill säga man har fått någon typ av båthaveri och inte tar sig i hamn själv. På Käringön har man ca 450 utryckningar per år, varav 150 under semesterperioden i juli. Man har ett femtiotal sjukdomsfall per år, det innebär i de flesta fall att man hjälper ambulansen på de platser dit den inte tar sig, endera hämtar man den sjuke till ambulansen eller så skjutsar man ambulanspersonalen till den som behöver vård. Båtarna är stabila och tar sig fram i princip vart som helst och man är snabbt på plats.
Vissa räddningsaktioner kan även involverar helikopter då skadade eller sjuka personer snabbt måste evakueras från egen båt eller från någon av SSRS räddningsbåtar. Då samarbetar man bl a med Luftfartsverket som har helikopter som kan landa på vattnet och andra otillgängliga platser vilket inte ambulanshelikoptern kan. Helikopterövningar och andra sambandsövningar tillsammans med blåljusorganisationer sker regelbundet och man har stor nytta av samverkan genom Rakel.

SSRS anslöt sig till Rakelnätet 2011. Tidigare hade man använt Icom VHF-radio, vilket man fortfarande gör när man kommuniserar med båtar och besättning på sjön. Här på Käringön är det Icoms marinradio IC-M73 och IC-M423 som används. Den fast monterade IC-M423 har inbyggda DSC i klass D och bevakar kontinuerligt aktiviteterna på kanal 70 (DSC-kanal), även då man tar emot en annan kanal. DSC-funktionerna inkluderar nödanrop, individuella anrop, gruppanrop, ”all ships”-anrop, snabbanrop, nödanrop, positionsbegäran/rapportering, pollinganrop och DCS-testanrop.
  I Rakelnätet använder man Sepura STP9000/8000, SC20, SC21 och SRG3900. Man använder även ProEquip och Sepuras tillbehör, exempelvis monfonerna PRO-SP485 och PRO-SP580 och även miniheaset PRO-BT550 för Bluetooth®kopplingen. För att administrera alla Rakelenheter med nya talgrupper och funktioner till alla 71 stationerna använder man SRSs STP-tjänst. Där har varje station en Radio Manager-klient för att snabbt kunna göra programmering.
Samtliga av de radioapparater SSRS använder är mycket robusta och tåliga, de har hög IP-klassning och klarar de extrema miljöerna de utsätts för klanderfritt.                            

Läs mer om Svenska Sjöräddningssällskapet på www.sjoraddning.se