Nyheter

GMDSS Radioutbildning i Härnösand

Laddar ...
GMDSS Radioutbildning i  Härnösand
Click here to view article online

I den norrländska residensstaden Härnösand finns radiohistoria, här finns både historik och tradition att genomföra gedigen sjöfartsutbildning. Detta inte minst från stadens sjögymnasium som försett svensk sjöfart med dugliga sjömän och sökande till landets sjöfartshögskolor. Den lilla norrländska orten Härnösand gör ett bra arbete och skall fortsätta med detta under en lång tid framöver.


Erik Sandberg, prefekt för, och ämneslärare, vid den återstartade sjöbefälsutbildningen vet vad han talar om, såväl runt historien som i högre utbildningsfrågor och i sjösäkerhetsfrågor. Han har arbetat på alla sjöfartshögskolor, Marinens Sjöstridsskola, Transportstyrelsen som svensk delegat i FN:s sjöfartsorganisation IMO och som fartygschef vid Norrlandskustens Marinkommando och KA 5.

”När jag åtog mig uppdraget att leda och genomföra utbildningen för den nya sjöbefälsutbildningen fanns en pelare som bara måste byggas upp – radioutbildningen. Den är A och O för sjösäkerheten!” säger Erik.
”Ett nytt EU-beslut hade dessutom ratificerats och lagt ribban för vilken nivå som vi måste hålla i vår radioutbildning inom GMDSS”. Här är vi först med att utbilda mot dessa internationella certifikat säger han vidare.

Det var många analyser runt kvalitet, användargränssnitt och även erfarenheter från non-SOLAS-fartyg (inklusive fritidsfartygen) och tidigare speciallösningar för Marinen där Swedish Radio Supply, med Icoms radiostationer, arbetat fram gedigna lösningar som avgjorde mitt val av utbildningsmateriel. Erik undervisar också för fritids- och non-SOLAS-sektorn inom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) på de enklare marinradioutbildningarna.
”Jag har tidigare ”provtryckt” meny- och funktionshanteringen på Icoms enklare marinradiostationer ur ett utbildningsperspektiv”, säger han.  ”De är näst intill självinstruerande tillsammans med de enkla användarmanualerna”.
En förklaring är att ITU:s utvecklingsarbeten med standarder tagit mer hänsyn till användarna, de vanliga operatörerna, säger han. Den andra förklaringen är tillverkarna också allt mer fokuserat till användarperspektivet.
”Icom har verkligen lyckats införa ITU:s syfte med de nya standarderna – såväl på yrkessidan, GM 600 (VHF) och GM 800 (MF/HF) för yrkessjöfarten” som med de enklare stationerna.

”Vi har fått studenter som verkligen intresserar sig för marin radiokommunikation!”.  Även i meteorologiutbildningen använder vi MF/HF för att ta emot väderfax, RTTY och Maritime Safety Information (MSI i GMDSS). Erik menar att MF/HF-stationen GM 800 är mycket konsistent och frekvensstabil och att yrkessjöfarten faktiskt borde lära sig av fritidssjöfart och radioamatörer för att utnyttja etern ur både ”wellfare-” och sjösäkerhetsperspektiv. Faktum är att en jordenruntseglare och även ett yrkesfartyg med denna station har alla möjligheter till samband runt hela jorden!

Sammanfattningsvis så har man fått möjligheten att genomföra en utbildning i maritim radiokommunikation på det bästa sätt man kan tänka sig.
”Snabb hjälp, stöd med installation, operativa och tekniska frågor, har varit en förutsättning för vår lyckade radioutbildning.” säger Erik.