Nyheter

Vi har levererat ett Tetrasystem till Stena Line

Laddar ...
Vi har levererat ett Tetrasystem till Stena Line
Click here to view article online

M/S Stena Saga ägs av Stena Line och trafikerade sträckan Oslo-Frederikshavn fram till 2020. Fartyget byggdes 1981 och levererades som M/S Silvia Regina till Silja Line för att trafikera sträckan Stockholm-Helsingfors. År 1986 såldes fartyget till Johnsson Line AB och 1988 till Stena Line och döptes om till M/S Stena Britannica för att sättas in på sträckan Hoek van Holland-Harwich. Hon behöll den svenska flaggan. År 1994 döptes hon om till M/S Stena Saga och flyttades till linjen Oslo-Fredrikshamn.

Passagerarfärjan M/S Saga hade ett mycket föråldrat analogt komradiosystem där reservdelar sedan länge hade slutat tillverkas. Kunden upplevde också kraftiga störningar mellan de förstärkta kanalerna samt att användarna upplevde räckviddsproblem på färjans nedre däck.

Efter att ha gjort en behovsanalys och tagit del av kundens nya krav, funktionsönskemål och önskad räckvidd var den självklara lösningen att erbjuda kunden ett Tetrasystem. Northcom föreslog ett Tetrasystem från DAMM i kombination med radioterminaler från Sepura, och detta blev den lösning som Stena Line valde.

Via bra och tydliga funktions-och programmeringsmöten kunde vi ta fram den lösning som kunden exakt efterfrågade och via de efterföljande praktiska funktion-och räckviddstester fick vi bekräftat att både funktion och räckvidd stämde överens med kundens önskemål och krav. I detta fall fick vi även önskad räckvidd på hela båten genom att ansluta Tetrasystemets basstation i det befintliga antennsystemet, detta förenklade allting avsevärt och gjorde dessutom kunden väldigt nöjd och glad.

Vid nattlig navigation är ett absolut krav att inte någon display är för ljusstark, och med hjälp av nattläget som finns i Sepuras SRG3900 blev radion ett mycket välkommet tillskott på kommandobryggan.

I radiosystemet används fem olika talgrupper beroende på vilken typ av kommunikation det handlar om. Som en del av det fundamentala säkerhetstänk som präglar Stena Lina så beställde de även en prioriterad talgrupp som skannas i alla radio, för möjligheten att kunna ropa till samtlig personal på en gång, t.ex. vid evakuering.

Utrustning består av en DAMM Tetra Base Station Outdoor Node samt Sepura handterminaler STP9200 och mobilstationen SRG3900.

Stena Line har även köpt Peltor flexheadset till samtliga av sina båtar.

-”Det är roligt att kunna erbjuda båtpersonalen ett sådant här fint system och samtidigt se dem så nöjda. Med en basstationslösning från DAMM samt hand-och mobilterminaler från Sepura kunde vi på ett smidigt, säkert och funktionssmart sätt leverera ett nytt radiosystem där Tetrateknologin skapade nödvändiga nya funktioner, räckvidd samt ljud av mycket god kvalité.” säger Thomas Viklund som är ansvarig för regionen.

Stena Line är ett av Europas ledande färje- rederier med 37 fartyg och 18 linjer i norra Europa som årligen gör 28 000 seglingar. Stena Line är en viktig del av det europe- iska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är fa- miljeägt, grundades 1962 och huvudkonto- ret ligger i Göteborg. Stena Line har 4,300 anställda och omsätter 14 miljarder.