Nyheter

Storstockholms Brandförsvar en trogen kund sedan 2018

Laddar ...
Storstockholms Brandförsvar en trogen kund sedan 2018
Click here to view article online

Storstockholms brandförsvars (SSBF) verksamhet omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Man har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell insatsstyrka.

Det olycksförebyggande arbetet är en stor och viktig del av Storstockhoms brandförvsvars arbete. Man arbetar kontinuerligt med information och rådgivning till allmänheten, organisationer och företag. Varje dag utför man tillsyn, det vill säga kontrollerar och ger råd om brandskydd i sjukhus, skolor, servicehus, hotell, restauranger, varuhus med mera. Tillsynen innebär främst att man kontrollerar att det finns en fungerande egenkontroll av brandskyddet i byggnader och på anläggningar som omfattas av kravet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Northcom fick 2018 uppdraget att utrusta SSBF med en ny kommunikationsutrustning. Northcom kunde genom terminaler från Sepura erbjuda en helhetslösning för trygg och säker kommunikation som uppfyllde alla högt ställda krav. Man fick en lösning med mycket hög säkerhet och de bästa produkterna för ändamålet med unik funktionalitet och användarvänlighet.

Storstockholms brandförsvar använder alla sin utrustning i Rakel som är ett så kallat ”Public Safety”- nät. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Som handterminaler använder de Sepura SC20, SC21 och STP8X, för närvarande ca 400 handterminaler. Ca 120 st mobilstationer Sepura SRG3900 har levererats till SSBF´s fordon. Insatsledare och annan personal kan under en utryckning använda fler handterminaler för olika ändamål och apparaterna kan märkas upp med färgkodade skal.
När det gäller andra tillbehör använder man framförallt monofoner från Sepura och tillbehör kopplade med Hirosekontakter. Man använder även rökdykarutrusning från Interspiro.

Interspiros Spirocom BT kommunicerar trådlöst med Sepura via Bluetooth®. Med Bluetooth-tekniken säkerställs en robust och säker anslutning utan att några sladdar eller radioadaptrar behövs. Efter mycket utveckling och många tester så är den trådlösa anslutningen nu säker, har bra ljud och upprättas snabbt utan kablage. Den trådlösa anslutningen gör det nu också enklare att bära utrustningen ihop med kemdräkter vid krävande insatser, radion kan bäras säkert under kemdräkten. PTT och volym styrs direkt från Spirocom med tydliga knappar.

”Med Interspiros trådlösa rökdykarlösning får personalen en helt ny rörelsefrihet vilket underlättar det tuffa arbetet. Vi tackar Storstockholms brandförsvar för förtroendet att få leverera kommunikationsutrustning till deras kritiska verksamhet.” Mattias Hellström, Key Account Manager/Area Manager, Northcom

 

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Dessa är: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker. De svarar för 1,2 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar de för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 25 kommuner i Uppland, delar av Södermanland, Västmanland och på Gotland.