Nyheter

Sveriges Radio valde en Peplink-lösning

Laddar ...
Sveriges Radio valde en Peplink-lösning
Click here to view article online

Sveriges Radios liverapportering/nyhetsinslag är 100% baserat på ljudströmmar över IP-protokollet. Deras reportrar, korrespondenter och fordon har utrustats med mobila routrar som duplicerar datatrafiken över de datalänkar som finns tillgängliga, och ansluter mot deras datacenter med VPN-teknik. Allt detta för att säkerställa ljudströmmens pålitlighet när de använder publika datanät där det saknas QoS, garanterad servicekvalitet.

Sveriges Radio stod inför ett generationsskifte, och efterlyste en mobil router som var kompakt men lätt, samt intelligent och högpresterande. Slutanvändarna, reportrarna, förväntar sig en enhet som bara behöver startas upp, och därefter själv utför nödvändiga åtgärder automatiskt för att koppla upp en säker anslutning till datacentret.

Vidare behövdes en kraftfull central router till datacentret för att utgöra andra änden på VPN-anslutningarna från de mobila routrarna. Denna centrala routrer skulle klara kravet med att upprätthålla minst 60 samtidiga VPN-tunnlar med tillräcklig kapacitet för var och en av tunnlarna att låta ljudströmmarna fortsätta oberoende av varandra.

När Sveriges Radio eftersökte en produkt som kunde uppfylla deras krav landade valet på Peplink som tillverkare och Northcom som leverantör. Med hjälp av Pepwave MAX Transit Duo ute på fältet och Peplink Balance 2500 i SR:s datacenter har systemet kommit att fungera som det var tänkt. I datacentret har SR idag två Balance 2500, uppsatta i High Availability-läge. Om den primära Balance 2500-routern skulle drabbas av en driftstörning så tar den sekundära enheten över direkt. Detta borgar för en extrem stabilitet i systemet.

I skrivande stund använder SR 140 stycken Pepwave MAX Transit DUO och två PeplinkBalance 2500 som utgör viktiga pusselbitar för att de ska kunna leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser till publiken där den finns och kan lyssna. Genom att vi på Northcom har en hög teknisk kompetens på de produkter vi levererar, samt att vi finns tillgängliga för att hjälpa Sveriges Radio om och när det behövs, har deras förväntan på oss som leverantör både infriats och överträffats.

Vi tackar Sveriges Radio för förtroendet.