Nyheter

Tetra til Egersund Vindpark

Laddar ...
Tetra til Egersund Vindpark
Click here to view article online

Egersund vindkraftverk i Sør-Vest Norge består av 33 vindmøller, med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt på 112,2 MW. En årlig produksjon vil ligge på ca 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca 20.000 husstander.

Rigging og bygging av prosjektet startet i September 2016, og anses til å være ferdig innen utgangen av 2017. Hele prosjektet er prosjektert med en kost på rundt 1,2 milliarder kroner. Wireless Communication AS har vært med siden prosjektfase, og designet et komplett TETRA-system for å sikre dekning på hele området, samt full dekning inne i selve vindmøllene når teknisk personell utføre service og vedlikehold.

Systemet som ble levert av Wireless Communication består av Sepura STP9000 håndholdte radioer for personell som jobber på vindparken, og Sepura SRG3900 radioer montert i kjøretøyene som opererer på vindparken. For å dekke hele vindparken, ble det montert 2 DAMM Tetraflex basestasjoner for å få en sømløs kommunikasjon rundt de 33 vindmøllene.

Besök Wireless Communication wireless.no

Läs mer om Egersund Vindpark här

2017-05-26