Nyheter

Nytt Tetrasystem till Scania i Södertälje

Laddar ...
Nytt Tetrasystem till Scania i Södertälje
Click here to view article online

En stor del av Scanias produktion sker i Södertälje och i nära samarbete med Scanias fabriker i övriga Sverige och världen. Arbetet grundar sig i kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar, vilket gör att man kan leverera hög kvalitet på alla områden. Inom produktion använder man sig av arbetsmetoden Scania Production System (SPS) som i korthet går ut på att eliminera slöseri, förbättra resurseffektiviteten och optimera flödena inom produktion.

På Scanias gjuteri i Södertälje gjuts cylinderhuvuden för Scanias samtliga motortyper samt cylinderblock till Scanias 6-cylindriga motorer. Efter gjutning bearbetas motorkomponenterna för att sedan gå vidare till montormonteringen, där monteras motorer till samtliga Scaniafordon som produceras i Europa. Dessa inkluderar raka 5- och 6-cylindriga motorer, V8 motorer samt industri- och marinmotorer. I Södertälje tillverkas fram- och bakaxlar samt växellådor till Scanias lastbilar och bussar. Både växellådor och axlar är modulbaserade och kan kombineras på olika sätt beroende på vilket fordon de tillverkas för. I Södertälje slutmonterar man även lastbilschassier, busschassier och påbyggnationer, delar som inte ingår i grundspecifikationen.

Avdelningen Transmission hade ett väldigt föråldrat analogt komradiosystem där reservdelar sedan länge hade slutat tillverkas. Kunden upplevde också försämrad funktion samt brister i ljudkvalité och räckvidd.

Efter att ha gjort en behovsanalys och tagit del av kundens nya funktionsönskemål och önskad räckvidd var den självklara lösningen att erbjuda kunden ett Tetrasystem. Via bra och tydliga funktions- och programmeringsmöten kunde vi ta fram den lösning som kunden exakt efterfrågade och via de efterföljande praktiska funktion- och räckviddstester fick vi bekräftat att både funktion och räckvidd stämde överens med kundens önskemål och krav.

Med en lösning från DAMM som anslöts i kundens befintliga antennsystem samt hand-och mobilterminaler från Sepura kunde vi på ett smidigt, säkert och funktionssmart sätt leverera ett nytt radiosystem där Tetrateknologin skapade nödvändiga nya funktioner samt ljudkvalité i världsklass.

- Återigen visar Tetrateknologin hur bra det tillgodoser kundens specifika behov i form av ljudkvalité och specialfunktioner, säger Thomas Viklund, Key Account Manager, Northcom