Nyheter

Trafikverket använder Rakelterminaler från Sepura

Laddar ...
Trafikverket använder Rakelterminaler från Sepura
Click here to view article online

Ända sedan 2013 har Trafikverket använt Northcom som leverantör av Rakelterminaler. Inom myndigheten används Rakel inom många olika områden där vägassistans ihop med trafikledningen är bland de mer kända tack vare tv-programmet Vägens hjältar. Här ser man betydelsen av att ha snabb och säker kommunikation för att kunna lösa sin uppgift på bästa sätt. Trafikledningen sitter som spindeln i nätet och kan vid behov koppla ihop olika aktörers Talgrupper om samverkan behöver ske på plats.

Trafikverket erhåller Rakelterminaler till entreprenörer som har hand om underhållet på våra vägar. Driftentreprenör använder den som ett naturligt redskap i sin ordinarie verksamhet. Tack vare Rakel kan driftentreprenören ha kontakt med sina kollegor och trafikledningen på ett effektivt sätt.

Förutom materielleveranser så hjälper Northcom Rakelförvaltningen med teknisk support och framtagning av programmeringsfiler till Rakelterminalerna. Även lärarledda handhavandeutbildningar är ett annat exempel på tjänst som Northcom tillhandahåller.

Idag används en mix av den äldre radiomodellen STP9000 och de nyare terminalerna SC21 och SC20. Äldre radio som tidigare har bytts ut kommer åter till användning som beredskapsradio och används vid bl.a samhällsstörningar.

”Vi är stolta och glada över förtroendet att få leverera Rakelradio och tjänster till Trafikverket under så många år. Vi har alltid haft ett bra samarbete med Rakelförvaltningen och de olika användargrupperna inom Trafikverket. ”

Jonas Hoke
Senior Business Manager, Northcom

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.