Nyheter

Tullverkets vardagshjältar vid Öresundsbron

Laddar ...
Tullverkets vardagshjältar vid Öresundsbron
Click here to view article online

En solig höstdag i oktober får vi möjlighet att besöka Tullverkets kontrollstation vid Öresundsbron. 

Vi har stämt träff med Marcel Gabara som arbetar som förundersökningsledare och tullåklagare på Tullkriminalenheten område syd. Marcel arbetar vanligtvis i Helsingborg men tjänstgör i Malmö idag. I Tullkriminalenheten syd ingår Malmö, Helsingborg, Ystad, Trelleborg och Karlshamn.

Vi får sätta på oss oranga besöksvästar och går in i tullhuset. Först passerar vi kontrollrummet där man tar in misstänkt bagage för kontroll, här finns även ett antal förhörsrum, toaletter och ett större garage för fordonskontroller. Lite längre in ligger personalrummet, här doftar det kaffe och snart dyker flera av Marcels kollegor upp. 

Det är en härlig grupp kvinnor och män som har varierande erfarenhet inom tullen. Vi får lära oss om gradbeteckningen de bär på axlarna och det finns tolv olika befattningar. Exempelvis visar en bred galon, ett dekorativt band att man arbetat mindre än fem år. Har man två femuddiga stjärnor tillsammans med två galoner och en mössnod i guld är man gruppchef eller insatsledare.

Här vid gränsstationen på Öresundsbron jobbar man dygnet runt, arbetspassen är uppdelade på dagtid, kvällar och nätter. Man arbetar alltid tillsammans bland fordonen vid kontrollstationen. Sammanlagt består arbetslaget av ett tjugotal personer och man har alltid minst en hundförare med i patrullen. 

Narkotikahundar
Just idag är två hundar på plats och vi får se hur man tränar sök på en övningsbil inne i garaget. En stund senare blir det skarpt läge under en övning då en tullanställd går ombord som figurant på en inkommande buss med övningsnarkotika i ryggsäcken. 

Hunden påträffar ryggsäcken och markerar som den ska med det speciella ”frysläge” den lärt sig, en narkotikahund skäller inte vid träff. Figuranten med den preparerade ryggsäcken kliver av bussen, men då hunden även markerat en okänd person på bussen får vi bevittna en riktig kontroll. Vi ser tullinspektören kommunicera effektivt via radio och snabbt samlas fler tulltjänstemän runt den misstänkta personen och hans väska. 
Man hittade inget olagligt vid den här kontrollen. Vi får förklarat att det exempelvis kan vara små spår som någon tidigare passagerare lämnat på sätet där mannen suttit och som hunden markerat på. Många som smugglar narkotika försöker göra sig av med det i bussen när de ser att hundarna kommer ombord och då letar tullinspektören och hunden vidare men den här gången hittade man inget utan bussen kunde köra vidare in i Sverige. 

Vi pratar en stund med Andreas, som arbetar som hundinstruktör och utbildar narkotikahundar. De hundar som arbetar för Tullverket är till skillnad från en polishund utbildad enbart på att söka efter narkotika, vapen och ammunition. De hundraser som är bäst lämpade för detta arbete är springer spaniel, cocker spaniel, labrador och schäferhundar. Hundarna får inte ha en mankhöjd över ett visst mått eftersom de ska kunna arbeta smidigt i trånga utrymmen, mellan sätena i bussar och på tåg. 
Utbildningen för en narkotikahund tar ungefär sex månader. Första steget är lämplighetstestning som varar ett par månader, bl a sker tester ute bland fordonen vid tullstationen. Hunden måste ha rätt personlighet och vara intelligent, lojal och lättlärd.

Alla narkotikahundar som används inom Tullverket ägs av Tullverket men som hundförare är man fodervärd, d v s man har ansvar för hunden dygnet runt. I Sverige finns för närvarade ungefär 50 narkotikahundar, 25 av dessa finns i Skåne där den största andelen narkotika förs in i landet. 
Hundarna är ovärderliga och det görs årligen många beslag tack vare deras arbete. 

I april i år utförde tullpersonal kontroller av containrar från Ecuador i Helsingborgs hamn och i två av dem hittades lönnfack i golvet. Där fanns flera förpackningar som visade sig innehålla totalt 1,4 ton kokain. Det är ett av de största kokainbeslagen Tullverket gjort hittills. Värdet överstiger en miljard kronor i missbrukarledet. 

Hur arbetar man då för att hitta och kunna stoppa införseln av illegala varor i landet? 
Det vanligast sättet är att tjänstemännen gör upptäckte vid vanliga kontroller. Ett annat sätt kan vara att man får tips på ett misstänkt fordon som sedan tidigare försökt föra in illegala varor, detta kan exempelvis ske via de kontrollkameror som sitter vid den svenska landsgränsen på Öresundsbron. 

Fordonets registreringsnummer läses av och ger information om bilmodell, land och tidigare misstänkta brott. Ett ANPR Alert skickas via Rakel till Sepura SC21, den handterminal som används här. Denna information dokumenteras och sparas av tullinspektörerna varje gång de upptäcker olika varor som smugglas in. 
När informationen dyker upp i radion har tullinspektörerna ett visst antal minuter på sig innan fordonet rullar in bland körfälten vid tullstationen. Det här är ett mycket effektivt sätt att planera och genomföra kontroller. Under vårt besök hörde vi konstant anrop och kommunikation i radion. 

Förutom att följa dessa tips upptäcker man även smuggling vid selektiva kontroller och genom andra mottagna tips. Alla tullinspektörer pratar i samma talgrupp som är förvald för tullen. Om det behövs kontakt med polisen, vilket är ganska vanligt, så byter man till en annan talgrupp. Samarbetet mellan tull och polis är nära här.

Förutom att stoppa fordon och genomföra kontroller här vid gränsstationen genomför man även patrullerade kontroller genom att åka med Öresundstågen till stationerna i Hyllie och Malmö central. Samarbete med polisen är vanligt i dessa situationer.

Vid misstanke om brott samarbetar tullen även med andra myndigheter, såsom Socialtjänsten, Försäkringskassan, Kronofogden och Jordbruksverket.

Tullinspektörerna beslagtar inte bara narkotika utan även olagliga mängder av alkohol, vapen och andra föremål som inte får föras in i landet. 
Att som tullinspektör påträffa djur som försöker smugglas in upplevs som en av de tyngre arbetsuppgifterna, påträffas instängda djur tillkallas en veterinär. Djuren avlivas om man inte kan säkerställa deras hälsa eller om de anträffas i så pass dåligt skick att det är mer humant att avliva dem. Friska och välmående djur avlivas inte utan tas omhand. 

Arbetet innebär många promenader ute bland fordonsfållorna och radiokommunikationen är av stor betydelse. Man använder Sepura SC21 handterminalen som sitter på bröstet. Eftersom man alltid bär uniform och rejäla kläder fungerar det bäst att prata direkt i radion, man använder alltså inga monofoner eller lösa PTT:er. För att få upp ljudet i örat på ett bra sätt i den delvis bullriga miljön använder man ett headset med luftslang. 

När vi kommer in i tullhuset igen håller några av tullinspektörerna på med en genomgång av ett fordon där man upptäckt en större mängd alkohol, detta blir ett ärende då alkoholen behöver beskattas.

Vad händer då om man exempelvis försöker smuggla in narkotika och blir stoppad i en kontroll? 
Marcel förklarar hur processen kan se ut från att man stoppar ett fordon till en fällande dom. 
Har man stoppat ett fordon och misstänker smugglingsförsök, antingen via ett tips eller vid en kontroll och hittar tillräckligt med narkotika för att innefatta fängelsestraff, kan tullinspektörerna gripa den misstänkte på plats och beslagtar varorna. 

Man håller sedan ett förhör med den misstänkte på plats där personen får redogöra för omständigheterna och vad som hänt. 
Därefter kontaktar man en åklagare och informerar om gripandet och vad som framkommit i förhöret. Åklagaren beslutar då om personen ska anhållas och personen tas till en arrest. Maxtiden är 96 timmar för ett anhållande, senast klockan 12.00 tredje dagen efter ett frihetsberövande måste åklagare fatta beslut om att lämna in en häktningsframställan eller frige.    

Tingsrätten beslutar om en person ska bli häktad, blir det så kan man sedan få vänta några månader på att utredningen ska bli klar. Därefter blir det huvudförhandling i tingsrätten och sedan en dom.

Avslutningsvis tackar vi Marcel och alla hans trevliga kollegor för ett givande och intressant besök hos några av Sveriges vardagshjältar.