Nyheter

Vasaloppet kör Rakel

Laddar ...
Vasaloppet kör Rakel

Vasaloppets vintervecka startar upp fredag den 24 februari och under tävlingarnas alla nio lopp kommer man att användas sig av kommunikation via Rakel nätet för sina sjukvårds- och räddningsfunktioner.

Att använda sig av Rakel innebär stora fördelar att kommunicera med exempelvis ambulans om det krävs vid ett olycksfall. Systemet säkerställer också därmed en bättre kommunikation mellan organisationerna och ger en bättre säkerhet för deltagarna.

Vasaloppet tillsammans med Landstinget Dalarna står för initiativet och det är med stöd av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt leverantören av Sepura radiokommunikations utrustning; Swedish Radio Supply, som gör detta möjligt. Totalt handlar det om ett tjugofemtal radioterminaler som levereras.

Vill man veta mer om:

Vasaloppet, www.vasaloppet.se 
Ulf Hållmarker, Tävlingsläkare Vasaloppet 
070-326 62 48

Landstinget Dalarna, www.ltdalarna.se 
Thomas Lindberg, Ambulanssjukvården 
0250 493220

2012-02-24