Laddar ...

UTB 16

Förebyggande service och underhåll

Kursen ger, både på teoretisk och praktisk nivå, exempel på enklare felsökning och felavhjälpning av Sepura handterminaler och fordonsterminal med tillbehör.

Målgrupp

Målsättningen med utbildningen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs själv skall kunna laga enklare fel samt få förståelse för felets karaktär och därmed kunna vidta rätt åtgärder.

Viktig information gällande COVID-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss givetvis efter myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar löpande de åtgärder som krävs för att vi ska kunna hålla våra utbildningar så säkra som möjligt. Under denna period har vi satt antal deltagare till max 6 vid varje utbildningstillfälle.

Kursinformation

Förkunskaper Kännedom om Sepura TETRA-radio
Kurslängd 1 dag
Tid 9:00 - 15:30
Ingår Kursdokumentation, lunch och fika
Kostnad 3 990 kr + moms
Plats Northcom / Karlstad
Antal platser Max 15 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren


Kursinnehåll

  • Presentation av Customer Support och serviceorganisation
  • Kort om TETRA
  • Servicerutiner
  • Handterminaler – Förebyggande service och underhåll
  • Vanligaste felen
  • Felavhjälpning
  • Fordonsterminaler – Service
  • Vanligaste felen
  • Felsökning

KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH ANMÄLAN

Är du intresserad av att gå denna utbildning, kontakta vår Customer Support på customer.support@northcom.se eller telefon på 054-67 05 10.